Sprejeti akti - Izbran dokument

1828-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 119/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050
EPA: 1828 - VIII
Kratica: ReDPS50
Predlagatelj: Vlada
Vrsta postopka: enofazni
Faza: sprejet predlog
Seja: 24. redna (DZ)
Datum seje: 13.07.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 119/21 stran 7386
dne: 20.07.2021
SOP: 2021-01-2552

Dokumenti

ReDPS50.pdf

Postopek sprejemanja