Sprejeti akti - Izbran dokument

1938-VIII SPREJET PREDLOG

Evidenčni podatki

Naslov: Dokument
Naslov zadeve: Vmesno poročilo o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom v Splošni bolnišnici "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica
EPA: 1938 - VIII
Predlagatelj: Preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom
Vrsta postopka: enofazni
Faza: sprejet predlog
Seja: 24. Redna (DZ)
Datum seje: 13.07.2021 (DZ)

Dokumenti

VSEBINAAEBCF47450FCE7A5C12587120035 14. 07. 2021.PDF
BISTVENE UGOTOVITVE PDF 13.7.2021.pdf

Postopek sprejemanja