Sprejeti akti - Izbran dokument

1944-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 115/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta RTV Slovenija
EPA: 1944 - VIII
Predlagatelj: Mandatno-volilna komisija
Vrsta postopka: enofazni
Faza: sprejet predlog
Seja: 24. Redna (DZ)
Datum seje: 13.07.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 115/21 stran 7073
dne: 16.07.2021
SOP: 2021-01-2471

Dokumenti

VSEBINA470AC5456F2C7761C1258712002A 14. 07. 2021.PDF

Postopek sprejemanja