Sprejeti akti - Izbran dokument

1884-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 115/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru
EPA: 1884 - VIII
Predlagatelj: Sodni svet
Vrsta postopka: enofazni
Faza: sprejet predlog
Seja: 24. Redna (DZ)
Datum seje: 13. 7. 2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 115/21 stran 7073
dne: 16. 7. 2021
SOP: 2021-01-2470

Dokumenti

VSEBINA15BA1862D4A41D38C12587120029 14. 07. 2021.PDF

Postopek sprejemanja