Sprejeti akti - Izbran dokument

1768-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 111/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora
EPA: 1768 - VIII
Kratica: PoDZ-1G
Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Vojko Starović)
Vrsta postopka: skrajšani
Faza: sprejet predlog
Seja: 24. Redna (DZ)
Datum seje: 09.07.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 111/21 stran 6895
dne: 13.07.2021
SOP: 2021-01-2437

Dokumenti

PODZ-1G 12. 07. 2021.PDF

Postopek sprejemanja