Sprejeti akti - Izbran dokument

1824-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 111/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Priporočilo v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije
EPA: 1824 - VIII
Predlagatelj: Komisija za nadzor javnih financ
Vrsta postopka: enofazni
Faza: sprejet predlog
Seja: 24. Redna (DZ)
Datum seje: 07.07.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 111/21 stran 6896
dne: 13.07.2021
SOP: 2021-01-2438

Dokumenti

PRIPOROCILO_EPA_1824-VIII 12. 07. 2021.PDF

Postopek sprejemanja