Sprejeti akti - Izbran dokument

1734-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 94/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025
EPA: 1734 - VIII
Kratica: ReNPJP21–25
Predlagatelj: Vlada
Vrsta postopka: enofazni
Faza: sprejet predlog
Seja: 75. Izredna (DZ)
Datum seje: 01.06.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 94/21 stran 5794
dne: 11.06.2021
SOP: 2021-01-1999

Dokumenti

ReNPJP21–25.pdf

Postopek sprejemanja