Sprejeti akti - Izbran dokument

1878-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 90/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija
EPA: 1878 - VIII
Predlagatelj: Mandatno-volilna komisija
Vrsta postopka: enofazni
Faza: sprejet predlog
Seja: 75. Izredna (DZ)
Datum seje: 28.05.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 90/21 stran 5230
dne: 04.06.2021
SOP: 2021-01-1877

Dokumenti

VSEBINA712BA60597774E1EC12586E60033 31. 05. 2021.PDF

Postopek sprejemanja