Sprejeti akti - Izbran dokument

1799-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 90/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
EPA: 1799 - VIII
Predlagatelj: Mandatno-volilna komisija
Vrsta postopka: enofazni
Faza: sprejet predlog
Seja: 75. Izredna (DZ)
Datum seje: 28.05.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 90/21 stran 5230
dne: 04.06.2021
SOP: 2021-01-1876

Dokumenti

VSEBINA8E4145BBEED0B5B0C12586E60033 31. 05. 2021.PDF

Postopek sprejemanja