Sprejeti akti - Izbran dokument

1822-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 90/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novi Gorici
EPA: 1822 - VIII
Predlagatelj: Sodni svet
Vrsta postopka: enofazni
Faza: sprejet predlog
Seja: 75. Izredna (DZ)
Datum seje: 28.05.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 90/21 stran 5230
dne: 04.06.2021
SOP: 2021-01-1874

Dokumenti

VSEBINACF69B3BDB5735B76C12586E60032 31. 05. 2021.PDF

Postopek sprejemanja