Sprejeti akti - Izbran dokument

1820-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 90/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnikov na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani
EPA: 1820 - VIII
Predlagatelj: Sodni svet
Vrsta postopka: enofazni
Faza: sprejet predlog
Seja: 75. Izredna (DZ)
Datum seje: 28.05.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 90/21 stran 5229
dne: 04.06.2021
SOP: 2021-01-1872

Dokumenti

VSEBINA4554F3997B7F09FEC12586E6002F 31. 05. 2021.PDF
VSEBINA5BF4EF4B73F47BA7C12586E60030 31. 05. 2021.PDF

Postopek sprejemanja