Sprejeti akti - Izbran dokument

1741-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 49/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Predlog za imenovanje direktorice Agencije za trg vrednostnih papirjev
EPA: 1741 - VIII
Predlagatelj: Vlada
Vrsta postopka: enofazni
Faza: sprejet predlog
Seja: 68. Izredna (DZ)
Datum seje: 30.03.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 49/21 stran 2957
dne: 31.03.2021
SOP: 2021-01-0965

Dokumenti

VSEBINA2CB9D42AEF500739C12586A90021 31. 03. 2021.PDF

Postopek sprejemanja