Sprejeti akti - Izbran dokument

1711-VIII KONEC POSTOPKA - SEZNANITEV (Ur.l. RS, št. 51/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Zahteva za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za nedopustno politično vmešavanje v delo slovenske policije, njenih preiskovalnih organov, preiskovalnih skupin in avtonomnih preiskovalnih enot zaradi suma političnega vplivanja na potek in/ali izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge in pooblastila slovenske policije
EPA: 1711 - VIII
Predlagatelj: Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović)
Vrsta postopka: enofazni
Faza: konec postopka - seznanitev
Seja: 67. Izredna (DZ)
Datum seje: 29.03.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 51/21 stran 2964
dne: 02.04.2021
SOP: 2021-01-0973

Dokumenti

PARL__PREISKAVA_EPA_1711-VIII 30. 03. 2021.PDF

Postopek sprejemanja