Sprejeti akti - Izbran dokument

1686-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 36/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Predlog za razrešitev člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
EPA: 1686 - VIII
Predlagatelj: Vlada
Vrsta postopka: enofazni
Faza: sprejet predlog
Seja: 63. Izredna (DZ)
Datum seje: 08.03.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 36/21 stran 2433
dne: 12.03.2021
SOP: 2021-01-0724

Dokumenti

VSEBINA2889B7BDA50490DCC1258693002F 9. 03. 2021.PDF

Postopek sprejemanja