Sprejeti akti - Izbran dokument

1619-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 36/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
EPA: 1619 - VIII
Kratica: OdPUL-1G
Predlagatelj: Vlada
Vrsta postopka: enofazni
Faza: sprejet predlog
Seja: 63. Izredna (DZ)
Datum seje: 08.03.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 36/21 stran 2431
dne: 12.03.2021
SOP: 2021-01-0719

Dokumenti

ODPUL-1G 9. 03. 2021.PDF

Postopek sprejemanja