Sprejeti akti - Izbran dokument

1572-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 36/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru
EPA: 1572 - VIII
Kratica: OdPUM-1K
Predlagatelj: Vlada
Vrsta postopka: enofazni
Faza: sprejet predlog
Seja: 63. Izredna (DZ)
Datum seje: 08.03.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 36/21 stran 2432
dne: 12.03.2021
SOP: 2021-01-0720

Dokumenti

ODPUM-1K 9. 03. 2021.PDF

Postopek sprejemanja