Predlogi zakonov - konec postopka - Izbran predlog zakona

Sorodni dokumenti

Zakon o tujcih
Sprejet zakon
ZTuj
Zakon o spremembah zakona o tujcih
Sprejet zakon
ZTuj-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih
Sprejet zakon
ZTuj-1A
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih
Popravek
ZTuj-1A
Zakon o tujcih
Sprejet zakon
ZTuj-1
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih
Sprejet zakon
ZTuj-1B
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih
Sprejet zakon
ZTuj-1C
Zakon o tujcih
Popravek
ZTuj-2
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih
Sprejet zakon
ZTuj-1D
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih
Sprejet zakon
ZTuj-1E
Zakon o tujcih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZTuj-2
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZTuj-2A
Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZTuj-2B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZTuj-2C
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZTuj-2D
Page 1 of 3