Predlogi zakonov - konec postopka - Izbran predlog zakona

Sorodni dokumenti

Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici
Sprejet zakon
ZHKO
Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici
Neuradno prečiščeno besedilo
ZHKO-NPB1
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici
Sprejet zakon
ZHKO-A
Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZHKO-1
Zakon o spremembah zakona o hipotekarni in komunalni obveznici
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZHKO-1A
Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici
Neuradno prečiščeno besedilo
ZHKO-1-NPB1
Page 1 of 1