Predlogi zakonov - konec postopka - Izbran predlog zakona

Sorodni dokumenti

Zakon o Jamstvenem skladu Republike Slovenije
Sprejet zakon
ZJSRS
Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije
Besedilo ZJSRS-UPB2
ZJSRS-UPB2
Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije
Besedilo ZJSRS-UPB1
ZJSRS-UPB1
Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije
Besedilo ZJSRS-NPB3
ZJSRS-NPB3
Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije
Besedilo ZJSRS-NPB4
ZJSRS-NPB4
Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije
Besedilo ZJSRS-NPB5
ZJSRS-NPB5
Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije
Neuradno prečiščeno besedilo
ZJSRS-NPB6
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije
Sprejet zakon
ZJSRS-A
Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije
Sprejet zakon
ZJSRS-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem skladu
Sprejet zakon
ZJSRS-C
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije
Sprejet zakon
ZJSRS-E
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije
Sprejet zakon
ZJSRS-D
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZJSRS-F
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZJSRS-G
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZJSRS-H
Page 1 of 2