Predlogi zakonov - konec postopka - Izbran predlog zakona

Sorodni dokumenti

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZUOOP
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
Besedilo ZZUOOP-NPB1
ZZUOOP-NPB1
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
Neuradno prečiščeno besedilo
ZZUOOP-NPB2
Page 1 of 1