Predlogi zakonov - konec postopka - Izbran predlog zakona

Sorodni dokumenti

Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPVGPŽ
Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPVGPŽ-NPB1
Page 1 of 1