Predlogi zakonov - konec postopka - Izbran predlog zakona

Sorodni dokumenti

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Sprejet zakon
ZSDP
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Besedilo ZSDP-NPB4
ZSDP-NPB4
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Besedilo ZSDP-UPB1
ZSDP-UPB1
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Besedilo ZSDP-NPB3
ZSDP-NPB3
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Besedilo ZSDP-UPB2
ZSDP-UPB2
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Neuradno prečiščeno besedilo
ZSDP-NPB5
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Sprejet zakon
ZSDP-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Sprejet zakon
ZSDP-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Sprejet zakon
ZSDP-C
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSDP-1
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSDP-1A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSDP-1B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSDP-1C
Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSDP-1D
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Besedilo ZSDP-1-NPB1
ZSDP-1-NPB1
Page 1 of 2