Predlogi zakonov - konec postopka - Izbran predlog zakona

Sorodni dokumenti

Zakon o volitvah v državni zbor
Sprejet zakon
ZVDZ
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor
Poročilo Komisija za volilni sistem in ustavne spremembe
ZVDZ-?
Zakon o volitvah v državni zbor
Besedilo ZVDZ-UPB1
ZVDZ-UPB1
Zakon o volitvah v državni zbor
Besedilo ZVDZ-NPB2
ZVDZ-NPB2
Zakon o volitvah v državni zbor
Besedilo ZVDZ-NPB3
ZVDZ-NPB3
Zakon o volitvah v državni zbor
Neuradno prečiščeno besedilo
ZVDZ-NPB4
Zakon o dopolnitvi zakona o volitvah v Državni zbor
Sprejet zakon
ZVDZ-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor
Sprejet zakon
ZVDZ-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZVDZ-C
Page 1 of 1