Predlogi zakonov - konec postopka - Izbran predlog zakona