Sprejeti zakoni - Izbran dokument

1922-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 172/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji
EPA: 1922 - VIII
Kratica: ZODPol-G
Predlagatelj: Vlada
Vrsta postopka: redni
Faza: sprejet predlog
Seja: 26. Redna (DZ)
Datum seje: 20. 10. 2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 172/21 stran 9867
dne: 29. 10. 2021
SOP: 2021-01-3355

Dokumenti

ZODPOL-G 28. 10. 2021.PDF

Postopek sprejemanja