Sprejeti zakoni - Izbran dokument

2037-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 172/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
EPA: 2037 - VIII
Kratica: ZVISJV-1B
Predlagatelj: Vlada
Vrsta postopka: skrajšani
Faza: sprejet predlog
Seja: 26. Redna (DZ)
Datum seje: 20. 10. 2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 172/21 stran 9863
dne: 29. 10. 2021
SOP: 2021-01-3353

Dokumenti

ZVISJV-1B 28. 10. 2021.PDF

Postopek sprejemanja