Sprejeti zakoni - Izbran dokument

1993-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 161/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
EPA: 1993 - VIII
Kratica: ZISDU-3D
Predlagatelj: Vlada
Vrsta postopka: skrajšani
Faza: sprejet predlog
Seja: 25. Redna (DZ)
Datum seje: 24.09.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 161/21 stran 9110
dne: 06.10.2021
SOP: 2021-01-3059

Dokumenti

ZISDU-3D 1. 10. 2021.PDF

Postopek sprejemanja