Sprejeti zakoni - Izbran dokument

1997-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 161/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov
EPA: 1997 - VIII
Kratica: ZUAIS-B
Predlagatelj: Vlada
Vrsta postopka: skrajšani
Faza: sprejet predlog
Seja: 25. Redna (DZ)
Datum seje: 24. 9. 2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 161/21 stran 9107
dne: 6. 10. 2021
SOP: 2021-01-3058

Dokumenti

ZUAIS-B 1. 10. 2021.PDF

Postopek sprejemanja