Sprejeti zakoni - Izbran dokument

2080-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. MP 12/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah
EPA: 2080 - VIII
Kratica: MEKPPKZ-B
Predlagatelj: Vlada
Vrsta postopka: ratifikacija
Faza: sprejet predlog
Seja: 25. Redna (DZ)
Datum seje: 22.09.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: MP 12/21 stran 213
dne: 01.10.2021
SOP: 2021-02-0035

Dokumenti

MEKPPKZ-B 30. 09. 2021.PDF

Postopek sprejemanja