Sprejeti zakoni - Izbran dokument

2013-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 123/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov
EPA: 2013 - VIII
Kratica: ZTFI-1B
Predlagatelj: Vlada
Vrsta postopka: nujni
Faza: sprejet predlog
Seja: 24. Redna (DZ)
Datum seje: 13.07.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 123/21 stran 7676
dne: 27.07.2021
SOP: 2021-01-2627

Dokumenti

ZTFI-1B 21. 07. 2021.PDF

Postopek sprejemanja