Sprejeti zakoni - Izbran dokument

1959-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. MP 8/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko
EPA: 1959 - VIII
Kratica: MSPUEMS-1
Predlagatelj: Vlada
Vrsta postopka: ratifikacija
Faza: sprejet predlog
Seja: 24. Redna (DZ)
Datum seje: 13.07.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: MP 8/21 stran 43
dne: 29.07.2021
SOP: 2021-02-0017

Dokumenti

MSPUEMS-1 20. 07. 2021.PDF

Postopek sprejemanja