Sprejeti zakoni - Izbran dokument

2016-VIII SPREJET PREDLOG (Ur.l. RS, št. 123/21)

Evidenčni podatki

Naslov: Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
Naslov zadeve: Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici
EPA: 2016 - VIII
Kratica: ZHKO-2
Predlagatelj: Vlada
Vrsta postopka: nujni
Faza: sprejet predlog
Seja: 24. Redna (DZ)
Datum seje: 13.07.2021 (DZ)
Objava v Uradnem listu: 123/21 stran 7664
dne: 27.07.2021
SOP: 2021-01-2626

Dokumenti

ZHKO-2 20. 07. 2021.PDF

Postopek sprejemanja