Predlogi zakonov - Izbran predlog zakona

Sorodni dokumenti

Zakon o vojnih invalidih
Sprejet zakon
ZVojI
Zakon o vojnih invalidih
Besedilo ZVojI-NPB1
ZVojI-NPB1
Zakon o vojnih invalidih
Besedilo ZVojI-NPB2
ZVojI-NPB2
Zakon o vojnih invalidih
Besedilo ZVojI-NPB3
ZVojI-NPB3
Zakon o vojnih invalidih
Neuradno prečiščeno besedilo
ZVojI-NPB4
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih
Sprejet zakon
ZVojI-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih
Sprejet zakon
ZVojI-C
Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZVojI-D
Page 1 of 1