Prečiščena besedila

2166-VIII 2166-VIII - Zakon o ratifikaciji Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah

Evidenčni podatki

Naziv: Zakon o ratifikaciji Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah
Kratica: MDPEKMPP-NPB1
EPA: 2166 - VIII

Dokumenti

MDPEKMPP-NPB1 11. 10. 2021.PDF