Prečiščena besedila

2167-VIII 2167-VIII - Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah

Evidenčni podatki

Naziv: Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah
Kratica: MEKPPKZ-NPB1
EPA: 2167 - VIII

Dokumenti

MEKPPKZ-NPB1 11. 10. 2021.PDF