Predlogi zakonov - Izbran predlog zakona

Sorodni dokumenti

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Sprejet zakon
ZPIZ
Zakon o spremembah zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje
Sprejet zakon
ZPIZ-
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Sprejet zakon
ZPIZ-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Sprejet zakon
ZPIZ-C
Zakon o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Sprejet zakon
ZPIZ-A
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Sprejet zakon
ZPIZ-1A
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Sprejet zakon
ZPIZ-1C
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Sprejet zakon
ZPIZ-1D
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Sprejet zakon
ZPIZ-1F
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Sprejet zakon
ZPIZ-1G
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Sprejet zakon
ZPIZ-1E
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Sprejet zakon
ZPIZ-1B
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Sprejet zakon
ZPIZ-1
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPIZ-2
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPIZ-2A
Page 1 of 4