Predlogi zakonov - Izbran predlog zakona

Sorodni dokumenti

Zakon o socialno varstvenih prejemkih
Sprejet zakon
ZSVarPre
Zakon o socialno varstvenih prejemkih
Besedilo ZSVarPre-NPB1
ZSVarPre-NPB1
Zakon o socialno varstvenih prejemkih
Besedilo ZSVarPre-NPB2
ZSVarPre-NPB2
Zakon o socialno varstvenih prejemkih
Besedilo ZSVarPre-NPB3
ZSVarPre-NPB3
Zakon o socialno varstvenih prejemkih
Besedilo ZSVarPre-NPB4)
ZSVarPre-NPB4)
Zakon o socialno varstvenih prejemkih
Besedilo ZSVarPre-NPB5
ZSVarPre-NPB5
Zakon o socialno varstvenih prejemkih
Besedilo ZSVarPre-NPB6
ZSVarPre-NPB6
Zakon o socialno varstvenih prejemkih
Neuradno prečiščeno besedilo
ZSVarPre-NPB7
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSVarPre-A
Zakon o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSVarPre-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSVarPre-C
Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSVarPre-D
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSVarPre-E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSVarPre-F
Zakon o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSVarPre-G
Page 1 of 1