Predlogi zakonov - Izbran predlog zakona

Sorodni dokumenti

Zakon o štipendiranju
Sprejet zakon
ZŠtip
Zakon o štipendiranju
Popravek
ZŠtip
Zakon o štipendiranju
Besedilo ZŠtip-NPB3
ZŠtip-NPB3
Zakon o štipendiranju
Besedilo ZŠtip-NPB1
ZŠtip-NPB1
Zakon o štipendiranju
Besedilo ZŠtip-NPB2
ZŠtip-NPB2
Zakon o štipendiranju
Neuradno prečiščeno besedilo
ZŠtip-NPB4
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o štipendiranju
Sprejet zakon
ZŠtip-A
Zakon o štipendiranju
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZŠtip-1
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZŠtip-1A
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZŠtip-1B
Zakon o štipendiranju
Vložitveni dokument amandmaja
ZŠtip-2
Zakon o štipendiranju
Vložitveni dokument amandmaja
ZŠtip-2
Zakon o štipendiranju
Besedilo ZŠtip-1-NPB1
ZŠtip-1-NPB1
Zakon o štipendiranju
Besedilo ZŠtip-1-NPB2
ZŠtip-1-NPB2
Zakon o štipendiranju
Besedilo ZŠtip-1-NPB3
ZŠtip-1-NPB3
Page 1 of 2