Prečiščena besedila

2094-VIII 2094-VIII - Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Evidenčni podatki

Naziv: Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
Kratica: ZFPPIPP-NPB16
EPA: 2094 - VIII

Dokumenti

ZFPPIPP-NPB16 31. 08. 2021.PDF