Zakonodaja   Prečiščena besedila

Prečiščena besedila

Iskalnik
Po vsebini:Po naslovu zakona:
Po EPA:

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 2428-VIII
14. 1. 2022
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPDZC-1-NPB3
Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah 2429-VIII
14. 1. 2022
Neuradno prečiščeno besedilo
ZNKP-NPB1
Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah 2430-VIII
14. 1. 2022
Neuradno prečiščeno besedilo
ZAvMS-NPB2
Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške 2431-VIII
14. 1. 2022
Neuradno prečiščeno besedilo
ZUVRAS-NPB2
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije 2427-VIII
14. 1. 2022
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPZRTH-NPB9
Zakon o preprečevanju nasilja v družini 2417-VIII
12. 1. 2022
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPND-NPB3
Zakon o zdravstveni inšpekciji 2418-VIII
12. 1. 2022
Neuradno prečiščeno besedilo
ZZdrI-NPB4
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 2412-VIII
12. 1. 2022
Neuradno prečiščeno besedilo
ZZVZZ-NPB20
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih 2413-VIII
12. 1. 2022
Neuradno prečiščeno besedilo
ZDSS-1-NPB5
Zakon o zdravstveni dejavnosti 2415-VIII
12. 1. 2022
Neuradno prečiščeno besedilo
ZZDej-NPB14
Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja 2397-VIII
11. 1. 2022
Neuradno prečiščeno besedilo
ZORSSZNM-NPB2
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 2398-VIII
11. 1. 2022
Neuradno prečiščeno besedilo
ZZUOOP-NPB5
Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva 2399-VIII
11. 1. 2022
Neuradno prečiščeno besedilo
ZNUPZ-NPB2
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 2400-VIII
11. 1. 2022
Neuradno prečiščeno besedilo
ZIUPOPDVE-NPB4
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 2401-VIII
11. 1. 2022
Neuradno prečiščeno besedilo
ZIUOOPE-NPB7
Page 1 of 134