Zakonodaja   Prečiščena besedila

Prečiščena besedila

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o zdravstveni dejavnosti 2031-VIII
03.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZZDej-NPB13
Poslovnik državnega zbora 2047-VIII
28.07.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
PoDZ-1-NPB7
Zakon o dajatvah za motorna vozila 2027-VIII
22.07.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZDajMV-NPB1
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 2029-VIII
22.07.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZZUOOP-NPB3
Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 2028-VIII
22.07.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZDUOP-NPB1
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 2026-VIII
22.07.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZIUPOPDVE-NPB3
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 2025-VIII
22.07.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZIUOPDVE-NPB4
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 2024-VIII
22.07.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZIUOOPE-NPB6
Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva 2030-VIII
22.07.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZZPPZ-NPB6
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 1989-VIII
01.07.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZSPD-1-NPB6
Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji 1990-VIII
01.07.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZUTPG-NPB8
Kazenski zakonik 1988-VIII
30.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
KZ-1-NPB8
Zakon o ustavnem sodišču 1987-VIII
29.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZUstS-NPB4
Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij 1986-VIII
29.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZDSMA-NPB1
Zakon o informacijski varnosti 1985-VIII
29.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZInfV-NPB1
Page 1 of 127