Zakonodaja   Prečiščena besedila

Prečiščena besedila

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor 1982-VIII
24.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZDVEDZ-NPB3
Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev 1971-VIII
24.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPVGPŽ-NPB1
Zakon o planinskih poteh 1970-VIII
24.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPlanP-NPB1
Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev 1969-VIII
24.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPPPK-NPB2
Zakon o potrošniških kreditih 1968-VIII
24.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPotK-2-NPB1
Zakon o trošarinah 1967-VIII
24.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZTro-1-NPB1
Stanovanjski zakon 1966-VIII
22.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
SZ-1-NPB9
Zakon o nalezljivih boleznih 1936-VIII
08.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZNB-NPB7
Zakon o medijih 1925-VIII
08.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZMed-NPB9
Zakon o železniškem prometu 1926-VIII
08.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZZelP-NPB10
Zakon o državni upravi 1920-VIII
01.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZDU-1-NPB16
Zakon o nalezljivih boleznih 1917-VIII
28.05.2021
Besedilo ZNB-NPB6
ZNB-NPB6
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 1918-VIII
28.05.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZZUOOP-NPB2
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 1919-VIII
28.05.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZIUPOPDVE-NPB2
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev 1849-VIII
28.05.2021
Uradno prečiščeno besedilo
ZZSDT-UPB4
Page 1 of 126