Zakonodaja   Prečiščena besedila

Prečiščena besedila

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o nalezljivih boleznih 1936-VIII
08.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZNB-NPB7
Zakon o medijih 1925-VIII
08.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZMed-NPB9
Zakon o železniškem prometu 1926-VIII
08.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZZelP-NPB10
Zakon o državni upravi 1920-VIII
01.06.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZDU-1-NPB16
Zakon o tujcih 1848-VIII
28.05.2021
Uradno prečiščeno besedilo
ZTuj-2-UPB9
Zakon o nalezljivih boleznih 1917-VIII
28.05.2021
Besedilo ZNB-NPB6
ZNB-NPB6
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 1918-VIII
28.05.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZZUOOP-NPB2
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 1919-VIII
28.05.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZIUPOPDVE-NPB2
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev 1849-VIII
28.05.2021
Uradno prečiščeno besedilo
ZZSDT-UPB4
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 1871-VIII
17.05.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZIPRS2122-NPB2
Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku 1869-VIII
12.05.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZMZPP-NPB2
Zakon o parlamentarni preiskavi 1870-VIII
12.05.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPPre-NPB1
Zakon o prekrških 1868-VIII
12.05.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZP-1-NPB14
Zakon o varnosti v železniškem prometu 1846-VIII
30.04.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZVZelP-1-NPB1
Zakon o mednarodni zaščiti 1847-VIII
30.04.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZMZ-1-NPB2
Page 1 of 126