Zakonodaja   Prečiščena besedila

Prečiščena besedila

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku 1869-VIII
12.05.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZMZPP-NPB2
Zakon o parlamentarni preiskavi 1870-VIII
12.05.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPPre-NPB1
Zakon o prekrških 1868-VIII
12.05.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZP-1-NPB14
Zakon o varnosti v železniškem prometu 1846-VIII
30.04.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZVZelP-1-NPB1
Zakon o mednarodni zaščiti 1847-VIII
30.04.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZMZ-1-NPB2
Zakon o urejanju trga dela 1845-VIII
30.04.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZUTD-NPB11
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1818-VIII
21.04.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPIZ-2-NPB14
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 1816-VIII
19.04.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZZVZZ-NPB18
Zakon o visokem šolstvu 1817-VIII
19.04.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZViS-NPB15
Zakon o državnem tožilstvu 1814-VIII
19.04.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZDT-1-NPB9
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 1815-VIII
19.04.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZIUOPDVE-NPB3
Zakon o osebni izkaznici 1767-VIII
06.04.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZOIzk-1-NPB1
Zakon o izvršbi in zavarovanju 1766-VIII
29.03.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZIZ-NPB16
Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije 1763-VIII
29.03.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZGGLRS-NPB1
Zakon o prijavi prebivališča 1764-VIII
29.03.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPPreb-1-NPB1
Page 1 of 125