Seje   Program dela   Terminski program

Terminski program dela Državnega zbora za maj 2021

TERMINSKI PROGRAM DRŽAVNEGA ZBORA
ZA MAJ 2021


PREGLED ZADEV ZA OBRAVNAVO NA SEJI ZBORA
(24 zadev in ratifikacije)

- Predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD-B), skrajšani postopek, EPA 1682-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-E), skrajšani postopek, EPA 1699-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I), skrajšani postopek, EPA 1701-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1C), skrajšani postopek, EPA 1705-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh (ZPlanP-A), skrajšani postopek, EPA 1713-VIII

- Predlog zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1E), skrajšani postopek, EPA 1716-VIII

- Predlog zakona o spremembah Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ-A), skrajšani postopek, EPA 1727-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-F), skrajšani postopek, EPA 1729-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP-A), skrajšani postopek, EPA 1730-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK-B), skrajšani postopek, EPA 1754-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I), druga obravnava, EPA 1547-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), druga obravnava, EPA 1621-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS-D), druga obravnava, EPA 1651-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1A), druga obravnava, EPA 1714-VIII

- Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), druga obravnava, EPA 1723-VIII

- Predlog zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge (ZATVPPFT), prva obravnava, EPA 1431-VIII
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C), prva obravnava, EPA 1683-VIII

- Predlog resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 (ReNPJP21–25), EPA 1734-VIII

- Predlog resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (ReNPRP30-A), EPA 1735-VIII

- Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, EPA 1680-VIII

- Skupno dvoletno poročilo o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb o delu za leti 2018 in 2019, EPA 1525-VIII (TAJNO)

- Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, EPA 1715-VIII

- Vprašanja poslank in poslancev

- Mandatno-volilne zadeve
3
DANDATUM
AKTIVNOST
PONEDELJEK
26. 4.
9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
TOREK
27. 4.
SREDA
28. 4.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
29. 4.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
30. 4.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA
1. 5.
NEDELJA
2. 5.
PONEDELJEK
3. 5.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
4. 5.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide - mala dvorana Š
- Predlog zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1E), skrajšani postopek, EPA 1716-VIII
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-F), skrajšani postopek, EPA 1729-VIII
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK-B), skrajšani postopek, EPA 1754-VIII
(amandmaji k predlogom zakonov se vlagajo do srede, 28. 4. 2021)

14.00 Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I), druga obravnava, EPA 1547-VIII
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), druga obravnava, EPA 1621-VIII
- Predlog resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (ReNPRP30-A), EPA 1735-VIII
(amandmaji k predlogoma zakonov in Predlogu akta se vlagajo do srede, 28. 4. 2021)
SREDA
5. 5.
8.00 - 9.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh (ZPlanP-A), skrajšani postopek, EPA 1713-VIII
- Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), druga obravnava, EPA 1723-VIII
(amandmaji k predlogoma zakonov se vlagajo do četrtka, 29. 4. 2021)
***
- Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, EPA 1680-VIII

9.00 Odbor za gospodarstvo - mala dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ-A), skrajšani postopek, EPA 1727-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do četrtka, 29. 4. 2021)


14.00 Odbor za kulturo - velika dvorana Š
- Predlog resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 (ReNPJP21–25), EPA 1734-VIII
(amandmaji k Predlogu akta se vlagajo do četrtka, 29. 4. 2021)

14.00 Odbor za pravosodje - mala dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I), skrajšani postopek, EPA 1701-VIII
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1C), skrajšani postopek, EPA 1705-VIII
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS-D), druga obravnava, EPA 1651-VIII
(amandmaji k predlogom zakonov se vlagajo do četrtka, 29. 4. 2021)
ČETRTEK
6. 5.
9.00 Odbor za finance - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1A), druga obravnava, EPA 1714-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do petka, 30. 4. 2021)
***
- Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, EPA 1715-VIII

9.00 Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - mala dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-E), skrajšani postopek, EPA 1699-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do petka, 30. 4. 2021)

13.00 Odbor za zdravstvo - mala dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD-B), skrajšani postopek, EPA 1682-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do petka, 30. 4. 2021)

13.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
7. 5.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- sklic seje zbora
- terminski program zbora za junij 2021
- okvirni terminski program zbora za julij 2021
SOBOTA
8. 5.
NEDELJA
9. 5.
PONEDELJEK
10. 5.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
11. 5.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles

Končni rok za vlaganje amandmajev k predlogom zakonov v drugi, tretji obravnavi rednega postopka in skrajšanem postopku ter k predlogom drugih aktov, ki bodo uvrščeni na sklic seje zbora
SREDA
12. 5.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zunanjo politiko - velika dvorana Š
- Predlogi zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb (predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb se obravnavajo po nujnem postopku, zato se amandmaji vlagajo do zaključka razprave o členih predlogov zakonov na seji odbora)
ČETRTEK
13. 5.
8.00 - 13.00 Seji stalnih komisij

9.00 Mandatno-volilna komisija - velika dvorana Š

12.00 Najava časa za obravnavo zadev na seji zbora

13.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
14. 5.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- določitev časa obravnave zadev na seji zbora

12.00 Najava ustnih poslanskih vprašanj
SOBOTA
15. 5.
NEDELJA
16. 5.
PONEDELJEK
17. 5.
12.00 - 22.00 Seja zbora
TOREK
18. 5.
9.00 - 22.00 Seja zbora
SREDA
19. 5.
9.00 - 22.00 Seja zbora
ČETRTEK
20. 5.
9.00 - 22.00 Seja zbora
PETEK
21. 5.
8.00 - 10.00 Odbor za zadeve Evropske unije - mala dvorana Š

8.00 - 10.00 Seja delovnega telesa

10.00 - 22.00 Seja zbora
SOBOTA
22. 5.
NEDELJA
23. 5.
PONEDELJEK
24. 5.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK*
25. 5.
9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
SREDA*
26. 5.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
27. 5.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
28. 5.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA
29. 5.
NEDELJA
30. 5.
PONEDELJEK
31. 5.
Delo v poslanskih pisarnah
* Če v torek, 25. 5. 2021, ne bo 24. seje Državnega zbora, bodo tega dne do 14. ure potekali posveti v poslanskih skupinah, od 14. ure dalje pa seje delovnih teles, sreda, 26. 5. 2021, bo v celoti namenjena sejam delovnih teles.

ČAS ZASEDANJ:
Državni zbor in njegova delovna telesa zasedajo v času od 8. do 22. ure.
Kolegij predsednika Državnega zbora lahko določi tudi drugačen čas zasedanja.

Številka:060-01/21-3/
Datum: 31. 3. 2021


Dokumenti:
VSEBINA63C020B5A5C0468BC12586A90043 21. 04. 2021.PDF