Terminski program dela Državnega zbora za december 2021

TERMINSKI PROGRAM DRŽAVNEGA ZBORA
ZA DECEMBER 2021


PREGLED ZADEV ZA OBRAVNAVO NA SEJI ZBORA
(19 zadev, ratifikacije, 6 zadev pogojno)

- Predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), skrajšani postopek, EPA 2102-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-H), skrajšani postopek, EPA 2114-VIII

- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-H), skrajšani postopek, EPA 2127-VIII

- Predlog zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-B), skrajšani postopek, EPA 2129-VIII

- Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-Z), skrajšani postopek, EPA 2145-VIII

- Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 (ZOKIPOSR), tretja obravnava, EPA 1939-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), tretja obravnava, EPA 1960-VIII (pogojno)

- Predlog gradbenega zakona (GZ-1), tretja obravnava, EPA 1961-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), tretja obravnava, EPA 2004-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I), tretja obravnava, EPA 2112-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1B), tretja obravnava, EPA 2130-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o debirokratizaciji (ZDeb), druga obravnava, EPA 1759-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB), druga obravnava, EPA 1854-VIII

- Predlog zakona o spremembah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G), druga obravnava, EPA 1949-VIII

- Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk), druga obravnava, EPA 1972-VIII

- Predlog zakona o oskrbi s plini (ZOP), druga obravnava, EPA 2078-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F), druga obravnava, EPA 2096-VIII

- Predlog zakona o ravnanju z odpadki (ZRO-1), druga obravnava, EPA 2111-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1D), druga obravnava, EPA 2148-VIII

- Predlog zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO-1), druga obravnava, EPA 2159-VIII

- Predlog zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost (ZINNI), druga obravnava, EPA 2175-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B), druga obravnava, EPA 2176-VIII

- Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035, EPA 2210-VIII

- Vprašanja poslank in poslancev

- Mandatno-volilne zadeve


DANDATUM
AKTIVNOST
TOREK*23. 11.9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
SREDA*24. 11.Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide - mala dvorana Š
- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-H), skrajšani postopek, EPA 2127-VIII
- Predlog zakona o spremembah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G), druga obravnava, EPA 1949-VIII
- Predlog zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost (ZINNI), druga obravnava, EPA 2175-VIII
(amandmaji k predlogom zakonov se vlagajo do četrtka, 18. 11. 2021)

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK25. 11.8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino - mala dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), skrajšani postopek, EPA 2102-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do petka, 19. 11. 2021)

12.00 Odbor za finance - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB), druga obravnava, EPA 1854-VIII
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F), druga obravnava, EPA 2096-VIII
(amandmaji k predlogoma zakonov se vlagajo do petka, 19. 11. 2021)

19.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK26. 11.8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA27. 11.
NEDELJA28. 11.
PONEDELJEK29. 11.Delo v poslanskih pisarnah
TOREK30. 11.Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 Odbor za obrambo - veliki salon
- Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035, EPA 2210-VIII

14.00 Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-H), skrajšani postopek, EPA 2114-VIII
- Predlog zakona o oskrbi s plini (ZOP), druga obravnava, EPA 2078-VIII
- Predlog zakona o ravnanju z odpadki (ZRO-1), druga obravnava, EPA 2111-VIII
(amandmaji k predlogom zakonov se vlagajo do srede, 24. 11. 2021)

19.00 - 22.00 Seje delovnih teles
SREDA
1. 12.
8.00 - 9.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za pravosodje - veliki salon
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1D), druga obravnava, EPA 2148-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do četrtka, 25. 11. 2021)

9.00 Odbor za zdravstvo - velika dvorana Š
- Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk), druga obravnava, EPA 1972-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do četrtka, 25. 11. 2021)

14.00 Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo - mala dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih
vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi
Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške (ZUVRAS-B), skrajšani postopek, EPA 2129-
VIII

- Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-Z), skrajšani postopek, EPA 2145-VIII
- Predlog zakona o debirokratizaciji (ZDeb), druga obravnava, EPA 1759-VIII
(amandmaji k predlogom zakonov se vlagajo do četrtka, 25. 11. 2021)

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
2. 12.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 Odbor za kulturo - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B), druga obravnava, EPA 2176-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do petka, 26. 11. 2021)

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
3. 12.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

9.00 Odbor za zunanjo politiko - mala dvorana Š
- Predlog zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO-1), druga obravnava, EPA 2159-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do ponedeljka, 29. 11. 2021)
SOBOTA
4. 12.
NEDELJA
5. 12.
PONEDELJEK
6. 12.
Delo v poslanskih pisarnah

12.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- sklic seje zbora
- terminski program zbora za januar/februar 2022
- okvirni terminski program zbora za marec 2022
TOREK
7. 12.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles

Končni rok za vlaganje amandmajev k predlogom zakonov v drugi, tretji obravnavi rednega postopka in skrajšanem postopku ter k predlogom drugih aktov, ki bodo uvrščeni na sklic seje zbora
SREDA
8. 12.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zunanjo politiko - velika dvorana Š
- Predlog zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb (predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb se obravnavajo po nujnem postopku, zato se amandmaji vlagajo do zaključka razprave o členih predlogov zakonov na seji odbora)
ČETRTEK
9. 12.
8.00 - 13.00 Seji stalnih komisij

9.00 Mandatno-volilna komisija - velika dvorana Š

12.00 Najava časa za obravnavo zadev na seji zbora

13.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
10. 12.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- določitev časa obravnave zadev na seji zbora

12.00 Najava ustnih poslanskih vprašanj
SOBOTA
11. 12.
NEDELJA
12. 12.
PONEDELJEK
13. 12.
12.00 - 22.00 Seja zbora
TOREK
14. 12.
9.00 - 22.00 Seja zbora
SREDA
15. 12.
9.00 - 22.00 Seja zbora
ČETRTEK
16. 12.
9.00 - 22.00 Seja zbora
PETEK
17. 12.
8.00 - 10.00 Odbor za zadeve Evropske unije - mala dvorana Š

8.00 - 10.00 Seja delovnega telesa

10.00 - 22.00 Seja zbora
SOBOTA
18. 12.
NEDELJA
19. 12.
PONEDELJEK
20. 12.
9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
TOREK
21. 12.
SREDA
22. 12.
ČETRTEK
23. 12.
PETEK
24. 12.
SOBOTA
25. 12.
NEDELJA
26. 12.
PONEDELJEK
27. 12.
TOREK
28. 12.
SREDA
29. 12.
ČETRTEK
30. 12.
PETEK
31. 12.

* Če v torek, 23. 11. 2021, ne bo 27. seje Državnega zbora, bodo tega dne do 14. ure potekali posveti v poslanskih skupinah, od 14. ure dalje pa seje delovnih teles, sreda, 24. 11. 2021, bo v celoti namenjena sejam delovnih teles.

ČAS ZASEDANJ:
Državni zbor in njegova delovna telesa zasedajo v času od 8. do 22. ure.
Kolegij predsednika Državnega zbora lahko določi tudi drugačen čas zasedanja.

Številka:060-01/21-3/
Datum: 5. 11. 2021


Dokumenti:
VSEBINA99B44675CE268C33C12587840042 5. 11. 2021.PDF