Terminski program dela Državnega zbora za oktober 2021


TERMINSKI PROGRAM DRŽAVNEGA ZBORA
ZA OKTOBER 2021PREGLED ZADEV ZA OBRAVNAVO NA SEJI ZBORA
(20 zadev, ratifikacije in 6 zadev pogojno)

- Predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (ZOA-B), skrajšani postopek, EPA 2017-VIII

- Predlog dopolnitve Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1G), skrajšani postopek, EPA 1776-VIII

- Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-M), skrajšani postopek, EPA 2033-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1B), skrajšani postopek, EPA 2037-VIII

- Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), tretja obravnava, EPA 1208-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-E), tretja obravnava, EPA 1837-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-A), tretja obravnava, EPA 1838-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-I), tretja obravnava, EPA 1839-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F), tretja obravnava, EPA 1867-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1B), tretja obravnava, EPA 1883-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C), druga obravnava, EPA 1683-VIII

- Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2K), druga obravnava, EPA 1836-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S), druga obravnava, EPA 1855-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G), druga obravnava, EPA 1922-VIII

- Predlog zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE), druga obravnava, EPA 1933-VIII

- Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 (ZOKIPOSR), druga obravnava, EPA 1939-VIII

- Predlog zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo (ZPPPPEU), druga obravnava, EPA 1947-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-F), druga obravnava, EPA 2039-VIII

- Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 (ReDPROSV35), EPA 2093-VIII

- Predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji (RePOK), EPA 2095-VIII

- Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030 (ReNPEMŽM30), EPA 2097-VIII

- Predlog odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUP), EPA 1950-VIII

- Šestindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020, EPA 2008-VIII

- Spremembe in dopolnitve Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, EPA 2046-VIII

- Vprašanja poslank in poslancev

- Mandatno-volilne zadeveDANDATUM
AKTIVNOST
TOREK
28. 9.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti - veliki salon
- Šestindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020, EPA 2008-VIII

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
SREDA*
29. 9.
9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
ČETRTEK
30. 9.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino - veliki salon
- Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-M), skrajšani postopek, EPA 2033-VIII
- Predlog odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUP), EPA 1950-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona in Predlogu akta se vlagajo do petka, 24. 9. 2021)

12.00 Odbor za zdravstvo - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C), druga obravnava, EPA 1683-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do petka, 24. 9. 2021)

18.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
1. 10.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA
2. 10.
NEDELJA
3. 10.
PONEDELJEK
4. 10.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
5. 10.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 Odbor za obrambo - velika dvorana Š
- Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 (ReDPROSV35), EPA 2093-VIII
(amandmaji k Predlogu akta se vlagajo do srede, 29. 9. 2021)

14.00 Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide - mala dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (ZOA-B), skrajšani postopek, EPA 2017-VIII
- Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2K), druga obravnava, EPA 1836-VIII
- Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030 (ReNPEMŽM30), EPA 2097-VIII
(amandmaji k predlogoma zakonov in predlogu resolucije se vlagajo do srede, 29. 9. 2021)
***
- Spremembe in dopolnitve Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, EPA 2046-VIII

19.00 - 22.00 Seje delovnih teles
SREDA
6. 10.
8.00 - 9.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo - mala dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G), druga obravnava, EPA 1922-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do četrtka, 30. 9. 2021)

9.00 Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1B), skrajšani postopek, EPA 2037-VIII
- Predlog zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE), druga obravnava, EPA 1933-VIII
- Predlog zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo (ZPPPPEU), druga obravnava, EPA 1947-VIII
- Predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji (RePOK), EPA 2095-VIII
(amandmaji k predlogom zakonov in Predlogu akta se vlagajo do četrtka, 30. 9. 2021)

14.00 Komisija za poslovnik - sejna soba 212
- Predlog dopolnitve Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1G), skrajšani postopek, EPA 1776-VIII
(amandmaji k Predlogu akta se vlagajo do četrtka, 30. 9. 2021)

14.00 Odbor za finance - mala dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S), druga obravnava, EPA 1855-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do četrtka, 30. 9. 2021)

17.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
7. 10.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

9.00 Mandatno-volilna komisija - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-F), druga obravnava, EPA 2039-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do petka, 1. 10. 2021)

12.00 Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor - veliki salon
(Rezervni termin za morebitno nadaljevanje seje)

12.00 Odbor za gospodarstvo - velika dvorana Š
- Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 (ZOKIPOSR), druga obravnava, EPA 1939-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do petka, 1. 10. 2021)

16.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
8. 10.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- sklic seje zbora
- terminski program zbora za november 2021
- okvirni terminski program zbora za december 2021
SOBOTA
9. 10.
NEDELJA
10. 10.
PONEDELJEK
11. 10.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
12. 10.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles

Končni rok za vlaganje amandmajev k predlogom zakonov v drugi, tretji obravnavi rednega postopka in skrajšanem postopku ter k predlogom drugih aktov, ki bodo uvrščeni na sklic seje zbora
SREDA
13. 10.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zunanjo politiko - velika dvorana Š
- Predlogi zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb (predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb se obravnavajo po nujnem postopku, zato se amandmaji vlagajo do zaključka razprave o členih predlogov zakonov na seji odbora)
ČETRTEK
14. 10.
8.00 - 13.00 Seji stalnih komisij

9.00 Mandatno-volilna komisija - velika dvorana Š

12.00 Najava časa za obravnavo zadev na seji zbora

13.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
15. 10.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- določitev časa obravnave zadev na seji zbora

12.00 Najava ustnih poslanskih vprašanj
SOBOTA
16. 10.
NEDELJA
17. 10.
PONEDELJEK
18. 10.
12.00 - 22.00 Seja zbora
TOREK
19. 10.
9.00 - 22.00 Seja zbora
SREDA
20. 10.
9.00 - 22.00 Seja zbora
ČETRTEK
21. 10.
9.00 - 22.00 Seja zbora
PETEK
22. 10.
8.00 - 10.00 Odbor za zadeve Evropske unije - mala dvorana Š

8.00 - 10.00 Seja delovnega telesa

10.00 - 22.00 Seja zbora
SOBOTA
23. 10.
NEDELJA
24. 10.
PONEDELJEK
25. 10.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK**
26. 10.
9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
SREDA**
27. 10.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
28. 10.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
29. 10.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA
30. 10.
NEDELJA
31. 10.

* Če v sredo, 29. 9. 2021, ne bo 25. seje Državnega zbora, bo ta dan v celoti namenjen sejam delovnih teles.

**Če v torek, 26. 10. 2021, ne bo 26. seje Državnega zbora, bodo tega dne do 14. ure potekali posveti v poslanskih skupinah, od 14. ure dalje pa seje delovnih teles, sreda, 27. 10. 2021, bo v celoti namenjena sejam delovnih teles.

ČAS ZASEDANJ:
Državni zbor in njegova delovna telesa zasedajo v času od 8. do 22. ure.
Kolegij predsednika Državnega zbora lahko določi tudi drugačen čas zasedanja.

Številka: 060-01/21-1/
Datum: 10. 9. 2021


Dokumenti:
TP__OKTOBER_2021 10. 09. 2021.PDF