Terminski program dela Državnega zbora za november 2021


TERMINSKI PROGRAM DRŽAVNEGA ZBORA
ZA NOVEMBER 2021


PREGLED ZADEV ZA OBRAVNAVO NA SEJI ZBORA
(18 zadev, ratifikacije in 5 zadev pogojno)

- Predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C), tretja obravnava, EPA 1683-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S), tretja obravnava, EPA 1855-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G), tretja obravnava, EPA 1922-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE), tretja obravnava, EPA 1933-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo (ZPPPPEU), tretja obravnava, EPA 1947-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 (ZOKIPOSR), druga obravnava, EPA 1939-VIII

- Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), druga obravnava, EPA 1960-VIII

- Predlog gradbenega zakona (GZ-1), druga obravnava, EPA 1961-VIII

- Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), druga obravnava, EPA 2004-VIII

- Predlog zakona o ravnanju z odpadki (ZRO-1), druga obravnava, EPA 2111-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I), druga obravnava, EPA 2112-VIII

- Predlog zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah (ZIDRRPG), druga obravnava, EPA 2117-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1B), druga obravnava, EPA 2130-VIII

- Predlog zakona o spremembi Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-E), druga obravnava, EPA 2132-VIII

- Predlog zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (RZ2020), EPA 2144-VIII

- Predlog deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu (DePREZT), EPA 2118-VIII

- Predlog odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-K), EPA 2131-VIII

- Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20–22-E), EPA 2139-VIII

- Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2022, EPA 2158-VIII

- Predlog za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, EPA 2152-VIII

- Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec, EPA 2106-VIII

- Vprašanja poslank in poslancev

- Mandatno-volilne zadeve


DANDATUMAKTIVNOST
TOREK*
26. 10.
9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
SREDA*
27. 10.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor - velika dvorana Š
- Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), druga obravnava, EPA 1960-VIII
- Predlog gradbenega zakona (GZ-1), druga obravnava, EPA 1961-VIII
- Predlog zakona o ravnanju z odpadki (ZRO-1), druga obravnava, EPA 2111-VIII
(amandmaji k predlogom zakonov se vlagajo do četrtka, 21. 10. 2021)
***
- Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2022, EPA 2158-VIII

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
28. 10.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 Odbor za obrambo - velika dvorana Š
- Predlog zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah (ZIDRRPG), druga obravnava, EPA 2117-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do petka, 22. 10. 2021)

12.00 Komisija za nadzor javnih financ - veliki salon
- Predlog zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (RZ2020), EPA 2144-VIII

16.00 Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor - veliki salon
(Rezervni termin za morebitno nadaljevanje seje)

16.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
29. 10.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA
30. 10.
NEDELJA
31. 10.
PONEDELJEK
1. 11.
TOREK
2. 11.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 Odbor za pravosodje - veliki salon
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I), druga obravnava, EPA 2112-VIII
- Predlog deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu (DePREZT), EPA 2118-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona in Predlogu akta se vlagajo do srede, 27. 10. 2021)

14.00 Odbor za gospodarstvo - velika dvorana Š
- Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 (ZOKIPOSR), druga obravnava, EPA 1939-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do srede, 27. 10. 2021)

19.00 - 22.00 Seje delovnih teles
SREDA
3. 11.
8.00 - 9.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino - velika dvorana Š
- Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), druga obravnava, EPA 2004-VIII
- Predlog odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-K), EPA 2131-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona in Predlogu akta se vlagajo do četrtka, 28. 10. 2021)

9.00 - 22.00 Seje delovnih teles

14.00 Odbor za finance - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1B), druga obravnava, EPA 2130-VIII
- Predlog zakona o spremembi Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-E), druga obravnava, EPA 2132-VIII
- Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20– 22-E), EPA 2139-VIII
(amandmaji k predlogoma zakonov in Predlogu akta se vlagajo do četrtka, 28. 10. 2021)
ČETRTEK
4. 11.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo - velika dvorana Š
- Predlog za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, EPA 2152-VIII

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
5. 11.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- sklic seje zbora
- program dela Državnega zbora za leto 2022
- terminski program zbora za december 2021
- okvirni terminski program zbora za januar 2022
SOBOTA
6. 11.
NEDELJA
7. 11.
PONEDELJEK
8. 11.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
9. 11.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles

Končni rok za vlaganje amandmajev k predlogom zakonov v drugi, tretji obravnavi rednega postopka in skrajšanem postopku ter k predlogom drugih aktov, ki bodo uvrščeni na sklic seje zbora
SREDA
10. 11.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zunanjo politiko - velika dvorana Š
- Predlogi zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb (predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb se obravnavajo po nujnem postopku, zato se amandmaji vlagajo do zaključka razprave o členih predlogov zakonov na seji odbora)
ČETRTEK
11. 11.
8.00 - 13.00 Seji stalnih komisij

9.00 Mandatno-volilna komisija - velika dvorana Š

12.00 Najava časa za obravnavo zadev na seji zbora

13.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
12. 11.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- določitev časa obravnave zadev na seji zbora

12.00 Najava ustnih poslanskih vprašanj
SOBOTA
13. 11.
NEDELJA
14. 11.
PONEDELJEK
15. 11.
12.00 - 22.00 Seja zbora
TOREK
16. 11.
9.00 - 22.00 Seja zbora
SREDA
17. 11.
9.00 - 22.00 Seja zbora
ČETRTEK
18. 11.
9.00 - 22.00 Seja zbora
PETEK
19. 11.
8.00 - 10.00 Odbor za zadeve Evropske unije - mala dvorana Š

8.00 - 10.00 Seja delovnega telesa

10.00 - 22.00 Seja zbora
SOBOTA
20. 11.
NEDELJA
21. 11.
PONEDELJEK
22. 11.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK**
23. 11.
9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
SREDA**
24. 11.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
25. 11.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
26. 11.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA
27. 11.
NEDELJA
28. 11.
PONEDELJEK
29. 11.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
30. 11.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles

*Če v torek, 26. 10. 2021, ne bo 26. seje Državnega zbora, bodo tega dne do 14. ure potekali posveti v poslanskih skupinah, od 14. ure dalje pa seje delovnih teles, sreda, 27. 10. 2021, bo v celoti namenjena sejam delovnih teles.

**Če v torek, 23. 11. 2021, ne bo 27. seje Državnega zbora, bodo tega dne do 14. ure potekali posveti v poslanskih skupinah, od 14. ure dalje pa seje delovnih teles, sreda, 24. 11. 2021, bo v celoti namenjena sejam delovnih teles.

ČAS ZASEDANJ:
Državni zbor in njegova delovna telesa zasedajo v času od 8. do 22. ure.
Kolegij predsednika Državnega zbora lahko določi tudi drugačen čas zasedanja.

Številka:060-01/21-2/
Datum: 8. 10. 2021


Dokumenti:
VSEBINA3073484DFDEC37D7C12587680029 8. 10. 2021.PDF