Seje   Program dela   Terminski program

Terminski program dela Državnega zbora za junij in julij 2021


TERMINSKI PROGRAM DRŽAVNEGA ZBORA
ZA JUNIJ IN JULIJ 2021


PREGLED ZADEV ZA OBRAVNAVO NA SEJI ZBORA
(34 zadev, ratifikacije in 4 zadeve pogojno)

- Predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb

- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ-A), skrajšani postopek, EPA 1760-VIII
  - Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1G), skrajšani postopek, EPA 1768-VIII

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A), skrajšani postopek, EPA 1783-VIII

  - Predlog zakona o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1B), skrajšani postopek, EPA 1795-VIII

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah (ZZad-D), skrajšani postopek, EPA 1829-VIII

  - Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), skrajšani postopek, EPA 1865-VIII

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I), tretja obravnava, EPA 1547-VIII (pogojno)

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), tretja obravnava, EPA 1621-VIII (pogojno)

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS-D), tretja obravnava, EPA 1651-VIII (pogojno)

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1A), tretja obravnava, EPA 1714-VIII (pogojno)

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1C), druga obravnava, EPA 851-VIII

  - Predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), druga obravnava, EPA 981-VIII

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J), druga obravnava, EPA 1348-VIII

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F), druga obravnava, EPA 1569-VIII

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B), druga obravnava, EPA 1725-VIII

  - Predlog zakona o spremembi Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-E), druga obravnava, EPA 1731-VIII

  - Predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP), druga obravnava, EPA 1770-VIII

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F), druga obravnava, EPA 1773-VIII

  - Predlog zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ), druga obravnava, EPA 1788-VIII

  - Predlog zakona o spremembi Zakona o vojaški dolžnosti (ZVojD-C), druga obravnava, EPA 1806-VIII

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski (ZSSloV-A), druga obravnava, EPA 1819-VIII

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1E), druga obravnava, EPA 1825-VIII

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2B), druga obravnava, EPA 1826-VIII

  - Predlog zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), druga obravnava, EPA 1830-VIII

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), druga obravnava, EPA 1833-VIII

  - Predlog resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50), EPA 1828-VIII

  - Predlog deklaracije o podpori prizadevanjem za mednarodno prepoved smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov (DePMPOS), EPA 1813-VIII

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD-B), skrajšani postopek, EPA 1682-VIII

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I), skrajšani postopek, EPA 1701-VIII

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-F), skrajšani postopek, EPA 1729-VIII

  - Predlog zakona o ustavitvi določenih postopkov o prekrških, storjenih po Zakonu o nalezljivih boleznih in oprostitvi odgovornosti za prekršek v pravnomočno končanih postopkih (ZUPPZNB), druga obravnava, EPA 1752-VIII

  - Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-S), prva obravnava, EPA 1205-VIII

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C), prva obravnava, EPA 1683-VIII

  - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S), prva obravnava, EPA 1855-VIII

  - Skupno dvoletno poročilo o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb o delu za leti 2018 in 2019, EPA 1525-VIII (TAJNO)

  - Predlog priporočila v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije, EPA 1824-VIII

  - Vprašanja poslank in poslancev

  - Mandatno-volilne zadeve

    DAN
    DATUM
  AKTIVNOST
    TOREK
  1. 6.
    Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

    14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
    SREDA
  2. 6.
    8.00 do 22.00 Seje delovnih teles
    ČETRTEK
  3. 6.
  8.00 do 12.00 Seji stalnih komisij

  12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
    PETEK
  4. 6.
  8.00 - 22.00 Seje delovnih teles
    9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
    SOBOTA
  5. 6.
    NEDELJA
  6. 6.
    PONEDELJEK
  7. 6.
    Delo v poslanskih pisarnah
    TOREK
  8. 6.
    Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

    14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
    SREDA
  9. 6.
    8.00 do 22.00 Seje delovnih teles
    ČETRTEK
  10. 6.
  8.00 do 12.00 Seji stalnih komisij

  12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
    PETEK
  11. 6.
  8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

  9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
    SOBOTA
  12. 6.
    NEDELJA
  13. 6.
    PONEDELJEK
  14. 6.
    Delo v poslanskih pisarnah
    TOREK
  15. 6.
  Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

  14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
    SREDA
  16. 6.
  8.00 - 9.00 Seje delovnih teles
   9.00 Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo - velika dvorana Š
   - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1C), druga obravnava, EPA 851-VIII
   - Predlog zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ), druga obravnava, EPA 1788-VIII
   - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), druga obravnava, EPA 1833-VIII
     (amandmaji k predlogom zakonov se vlagajo do četrtka, 10. 6. 2021)
   9.00 Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide - mala dvorana Š
   - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A), skrajšani postopek, EPA 1783-VIII
   - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J), druga obravnava, EPA 1348-VIII
   - Predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP), druga obravnava, EPA 1770-VIII
     (amandmaji k predlogom zakonov se vlagajo do četrtka, 10. 6. 2021)
   14.00 Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino - velika dvorana Š
   - Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ-A), skrajšani postopek, EPA 1760-VIII
   - Predlog zakona o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1B), skrajšani postopek, EPA 1795-VIII
   - Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), skrajšani postopek, EPA 1865-VIII
     (amandmaji k predlogom zakonov se vlagajo do četrtka, 10. 6. 2021)
     ČETRTEK
   17. 6.
   8.00 - 12.00 Seji delovnih teles
    12.00 Odbor za obrambo - veliki salon
    - Predlog zakona o spremembi Zakona o vojaški dolžnosti (ZVojD-C), druga obravnava, EPA 1806-VIII
    - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski (ZSSloV-A), druga obravnava, EPA 1819-VIII
    - Predlog deklaracije o podpori prizadevanjem za mednarodno prepoved smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov (DePMPOS), EPA 1813-VIII
      (amandmaji k predlogoma zakonov in Predlogu akta se vlagajo do petka, 11. 6. 2021)
    12.00 Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor - velika dvorana Š
    - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F), druga obravnava, EPA 1569-VIII
    - Predlog zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), druga obravnava, EPA 1830-VIII
    - Predlog resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50), EPA 1828-VIII
      (amandmaji k predlogoma zakonov in Predlogu resolucije se vlagajo do petka, 11. 6. 2021)
    19.00 - 22.00 Seje delovnih teles
      PETEK
    18. 6.
      8.00 - 22.00 Seje delovnega telesa

      9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
      SOBOTA
    19. 6.
      NEDELJA
    20. 6.
      PONEDELJEK
    21. 6.
      Delo v poslanskih pisarnah
      TOREK
    22. 6.
      Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah
    14.00 Odbor za finance - mala dvorana Š
    - Predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), druga obravnava, EPA 981-VIII
    - Predlog zakona o spremembi Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-E), druga obravnava, EPA 1731-VIII
    - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2B), druga obravnava, EPA 1826-VIII
      (amandmaji k predlogom zakonov se vlagajo do srede, 16. 6. 2021)

      14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
      SREDA
    23. 6.
    8.00 do 22.00 Seje delovnih teles
     9.00 Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - mala dvorana Š
     - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah (ZZad-D), skrajšani postopek, EPA 1829-VIII
     - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F), druga obravnava, EPA 1773-VIII
       (amandmaji k predlogoma zakonov se vlagajo do četrtka, 17. 6. 2021)
     9.00 Odbor za kulturo - velika dvorana Š
     - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B), druga obravnava, EPA 1725-VIII
       (amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do četrtka, 17. 6. 2021)
     14.00 Odbor za pravosodje - velika dvorana Š
     - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1E), druga obravnava, EPA 1825-VIII
       (amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do četrtka, 17. 6. 2021)
     14.00 Komisija za poslovnik - sejna soba 212
     - Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1G), skrajšani postopek, EPA 1768-VIII
       (amandmaji k Predlogu akta se vlagajo do četrtka, 17. 6. 2021)
       ČETRTEK
     24. 6.
       8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

       12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
       PETEK
     25. 6.
       SOBOTA
     26. 6.
       NEDELJA
     27. 6.
       PONEDELJEK
     28. 6.
       Delo v poslanskih pisarnah
     10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
     - sklic seje zbora
       TOREK
     29. 6.
       Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

       14.00 - 22.00 Seje delovnih teles

       Končni rok za vlaganje amandmajev k predlogom zakonov v drugi, tretji obravnavi rednega postopka in skrajšanem postopku ter k predlogom drugih aktov, ki bodo uvrščeni na sklic seje zbora
       SREDA
     30. 6.
       8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

       9.00 Odbor za zunanjo politiko - velika dvorana Š
       - Predlogi zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb (predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb se obravnavajo po nujnem postopku, zato se amandmaji vlagajo do zaključka razprave o členih predlogov zakonov na seji odbora)
       ČETRTEK
     1. 7.
       8.00 - 13.00 Seji stalnih komisij

       9.00 Mandatno-volilna komisija - velika dvorana Š

       12.00 Najava časa za obravnavo zadev na seji zbora

       13.00 - 22.00 Seje delovnih teles
       PETEK
     2. 7.
     8.00 - 22.00 Seje delovnih teles
       9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

       10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
       - določitev časa obravnave zadev na seji zbora

       12.00 Najava ustnih poslanskih vprašanj
       SOBOTA
     3. 7.
       NEDELJA
     4. 7.
       PONEDELJEK
     5. 7.
     12.00 - 22. 00Seja zbora
       TOREK
     6. 7.
     9.00 - 22.00 Seja zbora
       SREDA
     7. 7.
     9.00 - 22.00 Seja zbora
       ČETRTEK
     8. 7.
     9.00 - 22.00 Seja zbora
       PETEK
     9. 7.
       8.00 do 10.00 Odbor za zadeve Evropske unije - mala dvorana Š

       8.00 do 10.00 Seja delovnega telesa
     10.00 - 22.00 Seja zbora
       SOBOTA
     10. 7.
       NEDELJA
     11. 7.
       PONEDELJEK
     12. 7.
     Delo v poslanskih pisarnah
       TOREK
     13. 7.
     9.00 - 22.00 Seja zbora
       SREDA
     14. 7.
     9.00 - 22.00 Seja zbora
       ČETRTEK
     15. 7.
     9.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
     - terminski program zbora za september 2021
     - okvirni terminski program zbora za oktober 2021
      10.00 - 22.00 Seja zbora
        PETEK
      16. 7.
      Parlamentarne počitnice
        SOBOTA
      17. 7.
        NEDELJA
      18. 7.
        PONEDELJEK
      19. 7.
        TOREK
      20. 7.
        SREDA
      21. 7.
        ČETRTEK
      22. 7.
        PETEK
      23. 7.
        SOBOTA
      24. 7.
        NEDELJA
      25. 7.
        PONEDELJEK
      26. 7.
        TOREK
      27. 7.
        SREDA
      28. 7.
        ČETRTEK
      29. 7.
        PETEK
      30. 7.
        SOBOTA
      31. 7.
      ČAS ZASEDANJ:
      Državni zbor in njegova delovna telesa zasedajo v času od 8. do 22. ure.
      Kolegij predsednika Državnega zbora lahko določi tudi drugačen čas zasedanja.

      Številka:060-01/20-8/
      Datum: 24. 5. 2021


      Dokumenti:
      TP__JUNIJ_IN_JULIJ_2021 24. 05. 2021.PDF