Terminski program dela Državnega zbora za januar/februar 2022

TERMINSKI PROGRAM DRŽAVNEGA ZBORA
ZA JANUAR/FEBRUAR 2022


PREGLED ZADEV ZA OBRAVNAVO NA SEJI ZBORA
(13 zadev, ratifikacije, 6 zadev pogojno)

- Predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), skrajšani postopek, EPA 2102-VIII

- Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1J), skrajšani postopek, EPA 2240-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV-A), skrajšani postopek, EPA 2248-VIII

- Predlog zakona o debirokratizaciji (ZDeb), tretja obravnava, EPA 1759-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB), tretja obravnava, EPA 1854-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o oskrbi s plini (ZOP), tretja obravnava, EPA 2078-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO-1), tretja obravnava, EPA 2159-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost (ZINNI), tretja obravnava, EPA 2175-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B), tretja obravnava, EPA 2176-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK), druga obravnava, EPA 1797- VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F), druga obravnava, EPA 2096-VIII

- Predlog zakona o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU) (ZPAZU), druga obravnava, EPA 2200-VIII

- Predlog zakona o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini (ZSOOCK), druga obravnava, EPA 2206-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1D), druga obravnava, EPA 2233-VIII

- Predlog zakona o spremembah Zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu (ZJSRS-I), druga obravnava, EPA 2242-VIII

- Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-F), druga obravnava, EPA 2249-VIII

- Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), druga obravnava, EPA 2268-VIII

- Vprašanja poslank in poslancev

- Mandatno-volilne zadeve


DANDATUM
AKTIVNOST
SOBOTA
1. 1.
NEDELJA
2. 1.
PONEDELJEK
3. 1.
TOREK
4. 1.
SREDA
5. 1.
ČETRTEK
6. 1.
PETEK
7. 1.
SOBOTA
8. 1.
NEDELJA
9. 1.
PONEDELJEK
10. 1.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
11. 1.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
SREDA
12. 1.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

14.00 Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor - velika dvorana Š
- Predlog zakona o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini (ZSOOCK), druga obravnava, EPA 2206-VIII
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1D), druga obravnava, EPA 2233-VIII
(amandmaji k predlogoma zakonov se vlagajo do četrtka, 6. 1. 2022)
ČETRTEK
13. 1.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 Mandatno-volilna komisija - velika dvorana Š
- Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-F), druga obravnava, EPA 2249-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do petka, 7. 1. 2022)

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
14. 1.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA
15. 1.
NEDELJA
16. 1.
PONEDELJEK
17. 1.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
18. 1.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah Zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu (ZJSRS-I), druga obravnava, EPA 2242-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do srede, 12. 1. 2022)

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
SREDA
19. 1.
8.00 - 9.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za pravosodje - veliki salon
- Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1J), skrajšani postopek, EPA 2240-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do četrtka, 13. 1. 2022)

9.00 Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino - velika dvorana Š
- Predlog zakona o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU) (ZPAZU), druga obravnava, EPA 2200-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do četrtka, 13. 1. 2022)

14.00 Odbor za finance - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV-A),skrajšani postopek, EPA 2248-VIII
- Predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK), druga obravnava, EPA 1797- VIII
- Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), druga obravnava, EPA 2268-VIII
(amandmaji k predlogom zakonov se vlagajo do četrtka, 13. 1. 2022)
***
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F), druga obravnava, EPA 2096-VIII (nadaljevanje obravnave)

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
20. 1.
8.00 - 12.00 Seji stalnih komisij

12.00 Odbor za finance - velika dvorana Š
(Rezervni termin za morebitno nadaljevanje seje)

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
21. 1.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- sklic seje zbora
- terminski program zbora za marec 2022
SOBOTA
22. 1.
NEDELJA
23. 1.
PONEDELJEK
24. 1.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
25. 1.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles

Končni rok za vlaganje amandmajev k predlogom zakonov v drugi, tretji obravnavi rednega postopka in skrajšanem postopku ter k predlogom drugih aktov, ki bodo uvrščeni na sklic seje zbora
SREDA
26. 1.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zunanjo politiko - velika dvorana Š
- Predlog zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb (predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb se obravnavajo po nujnem postopku, zato se amandmaji vlagajo do zaključka razprave o členih predlogov zakonov na seji odbora)
ČETRTEK
27. 1.
8.00 - 13.00 Seji stalnih komisij

9.00 Mandatno-volilna komisija - velika dvorana Š

12.00 Najava časa za obravnavo zadev na seji zbora

13.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
28. 1.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- določitev časa obravnave zadev na seji zbora

12.00 Najava ustnih poslanskih vprašanj
SOBOTA
29. 1.
NEDELJA
30. 1.
PONEDELJEK
31. 1.
12.00 - 22.00 Seja zbora
TOREK
1. 2.
9.00 - 22.00 Seja zbora
SREDA
2. 2.
9.00 - 22.00 Seja zbora
ČETRTEK
3. 2.
9.00 - 22.00 Seja zbora
PETEK
4. 2.
8.00 - 10.00 Odbor za zadeve Evropske unije - mala dvorana Š

8.00 - 10.00 Seja delovnega telesa

10.00 - 22.00 Seja zbora
SOBOTA
5. 2.
NEDELJA
6. 2.
PONEDELJEK
7. 2.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
8. 2.
SREDA*
9. 2.
9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
ČETRTEK*
10. 2.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
11. 2.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA
12. 2.
NEDELJA
13. 2.

* Če v sredo, 9. 2. 2022, ne bo 29. seje Državnega zbora, bodo tega dne do 14. ure potekali posveti v poslanskih skupinah, od 14. ure dalje pa seje delovnih teles, sreda, 10. 2. 2022, bo v celoti namenjena sejam delovnih teles.

ČAS ZASEDANJ:
Državni zbor in njegova delovna telesa zasedajo v času od 8. do 22. ure.
Kolegij predsednika Državnega zbora lahko določi tudi drugačen čas zasedanja.


Številka:060-01/21-4/
Datum:6. 12. 2021


Dokumenti:
VSEBINAC42C76B42BCE8547C12587A30037 6. 12. 2021.PDF