Seje   Program dela   Okvirni terminski program

Okvirni terminski program dela Državnega zbora za marec 2022


OKVIRNI TERMINSKI PROGRAM DRŽAVNEGA ZBORA
ZA MAREC 2022

PREGLED ZADEV ZA OBRAVNAVO NA SEJI ZBORA
(6 zadev, ratifikacije, 8 zadev pogojno)

- Predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb

- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2G), skrajšani postopek, EPA 2252-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-B), skrajšani postopek, EPA 2290-VIII

- Predlog zakona o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih (ZPK-1A), skrajšani postopek, EPA 2309-VIII

- Predlog zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1D), skrajšani postopek, EPA 2313-VIII

- Predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK), tretja obravnava, EPA 1797-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F), tretja obravnava, EPA 2096-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU) (ZPAZU), tretja obravnava, EPA 2200-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini (ZSOOCK), tretja obravnava, EPA 2206-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1D), tretja obravnava, EPA 2233-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah Zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu (ZJSRS-I), tretja obravnava, EPA 2242-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-F), tretja obravnava, EPA 2249-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), tretja obravnava, EPA 2268-VIII (pogojno)

- Vprašanja poslank in poslancev

- Mandatno-volilne zadeve


DANDATUM
AKTIVNOST
PONEDELJEK
14. 2.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
15. 2.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo - velika dvorana Š
- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2G), skrajšani postopek, EPA 2252-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do srede, 9. 2. 2022)

14.00 Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino - mala dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-B), skrajšani postopek, EPA 2290-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do srede, 9. 2. 2022)

19.00 - 22.00 Seje delovnih teles
SREDA
16. 2.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - veliki salon
- Predlog zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1D), skrajšani postopek, EPA 2313-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do četrtka, 10. 2. 2022)

14.00 Odbor za finance - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih (ZPK-1A), skrajšani postopek, EPA 2309-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do četrtka, 10. 2. 2022)
ČETRTEK
17. 2.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
18. 2.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA
19. 2.
NEDELJA
20. 2.
PONEDELJEK
21. 2.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
22. 2.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
SREDA
23. 2.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
24. 2.
8.00 - 13.00 Seji stalnih komisij

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
25. 2.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA
26. 2.
NEDELJA
27. 2.
PONEDELJEK
28. 2.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
1. 3.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
SREDA
2. 3.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
3. 3.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
4. 3.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- sklic seje zbora
SOBOTA
5. 3.
NEDELJA
6. 3.
PONEDELJEK
7. 3.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
8. 3.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles

Končni rok za vlaganje amandmajev k predlogom zakonov v drugi, tretji obravnavi rednega postopka in skrajšanem postopku ter k predlogom drugih aktov, ki bodo uvrščeni na sklic seje zbora
SREDA
9. 3.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zunanjo politiko - velika dvorana Š
- Predlog zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb (predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb se obravnavajo po nujnem postopku, zato se amandmaji vlagajo do zaključka razprave o členih predlogov zakonov na seji odbora)
ČETRTEK
10. 3.
8.00 - 12.00 Seji stalnih komisij

9.00 Mandatno-volilna komisija - velika dvorana Š

12.00 Najava časa za obravnavo zadev na seji zbora

13.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
11. 3.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- določitev časa obravnave zadev na seji zbora

12.00 Najava ustnih poslanskih vprašanj
SOBOTA
12. 3.
NEDELJA
13. 3.
PONEDELJEK
14. 3.
12.00 - 22.00 Seja zbora
TOREK
15. 3.
9.00 - 22.00 Seja zbora
SREDA
16. 3.
9.00 - 22.00 Seja zbora
ČETRTEK
17. 3.
9.00 - 22.00 Seja zbora
PETEK
18. 3.
8.00 - 10.00 Odbor za zadeve Evropske unije - mala dvorana Š

8.00 - 10.00 Seja delovnega telesa

10.00 - 22.00 Seja zbora
SOBOTA
19. 3.
NEDELJA
20. 3.
PONEDELJEK
21. 3.
9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
TOREK
22. 3.
9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
SREDA
23. 3.
9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
ČETRTEK
24. 3.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
25. 3.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA
26. 3.
NEDELJA
27. 3.
PONEDELJEK
28. 3.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
29. 3.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
SREDA
30. 3.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
31. 3.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles


ČAS ZASEDANJ:
Državni zbor in njegova delovna telesa zasedajo v času od 8. do 22. ure.
Kolegij predsednika Državnega zbora lahko določi tudi drugačen čas zasedanja.


Številka:060-01/21-5/
Datum: 6. 12. 2021


Dokumenti:
VSEBINA3B44B846E242B3CBC12587A30038 6. 12. 2021.PDF