Seje   Program dela   Okvirni terminski program

Okvirni terminski program dela Državnega zbora za december 2021

OKVIRNI TERMINSKI PROGRAM DRŽAVNEGA ZBORA
ZA DECEMBER 2021


PREGLED ZADEV ZA OBRAVNAVO NA SEJI ZBORA
(7 zadev, ratifikacije, 9 zadev pogojno)

- Predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb

- Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-Z), skrajšani postopek, EPA 2145-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-H), skrajšani postopek, EPA 2114-VIII

- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-H), skrajšani postopek, EPA 2127-VIII

- Predlog zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-B), skrajšani postopek, EPA 2129-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-I), skrajšani postopek, EPA 2138-VIII

- Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 (ZOKIPOSR), tretja obravnava, EPA 1939-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), tretja obravnava, EPA 1960-VIII (pogojno)

- Predlog gradbenega zakona (GZ-1), tretja obravnava, EPA 1961-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), tretja obravnava, EPA 2004-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o ravnanju z odpadki (ZRO-1), tretja obravnava, EPA 2111-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I), tretja obravnava, EPA 2112-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah (ZIDRRPG), tretja obravnava, EPA 2117-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1B), tretja obravnava, EPA 2130-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembi Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-E), tretja obravnava, EPA 2132-VIII (pogojno)

- Vprašanja poslank in poslancev

- Mandatno-volilne zadeveDANDATUM
AKTIVNOST
TOREK*23. 11.9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
SREDA*24. 11.Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor - veliki salon
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-H), skrajšani postopek, EPA 2114-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do četrtka, 18. 11. 2021)

14.00 Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide - velika dvorana Š
- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-H), skrajšani postopek, EPA 2127-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do četrtka, 18. 11. 2021)

19.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK25. 11. 8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-B), skrajšani postopek, EPA 2129-VIII
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-I), skrajšani postopek, EPA 2138-VIII
- Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-Z), skrajšani postopek, EPA 2145-VIII
(amandmaji k predlogom zakonov se vlagajo do petka, 19. 11. 2021)

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK26. 11.8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA27. 11.
NEDELJA28. 11.
PONEDELJEK29. 11.Delo v poslanskih pisarnah
TOREK30. 11.Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
SREDA
1. 12.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
2. 12.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
3. 12.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA
4. 12.
NEDELJA
5. 12.
PONEDELJEK
6. 12.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
7. 12.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

12.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- sklic seje zbora
- terminski program zbora za januar 2022
- okvirni terminski program zbora za februar 2022

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
SREDA
8. 12.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zunanjo politiko - velika dvorana Š
- Predlogi zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb (predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb se obravnavajo po nujnem postopku, zato se amandmaji vlagajo do zaključka razprave o členih predlogov zakonov na seji odbora)

Končni rok za vlaganje amandmajev k predlogom zakonov v drugi, tretji obravnavi rednega postopka in skrajšanem postopku ter k predlogom drugih aktov, ki bodo uvrščeni na sklic seje zbora
ČETRTEK
9. 12.
8.00 - 13.00 Seji stalnih komisij

9.00 Mandatno-volilna komisija - velika dvorana Š

13.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
10. 12.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

12.00 Najava časa za obravnavo zadev na seji zbora
SOBOTA
11. 12.
12.00 Najava ustnih poslanskih vprašanj
NEDELJA
12. 12.
PONEDELJEK
13. 12.
Delo v poslanskih pisarnah

12.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- določitev časa obravnave zadev na seji zbora
TOREK
14. 12.
12.00 - 22.00 Seja zbora
SREDA
15. 12.
9.00 - 22.00 Seja zbora
ČETRTEK
16. 12.
9.00 - 22.00 Seja zbora
PETEK
17. 12.
8.00 - 10.00 Odbor za zadeve Evropske unije - mala dvorana Š

8.00 - 10.00 Seja delovnega telesa

10.00 - 22.00 Seja zbora
SOBOTA
18. 12.
NEDELJA
19. 12.
PONEDELJEK
20. 12.
9.00 - 22.00 Seja zbora
TOREK
21. 12.
SREDA
22. 12.
ČETRTEK
23. 12.
PETEK
24. 12.
SOBOTA
25. 12.
NEDELJA
26. 12.
PONEDELJEK
27. 12.
TOREK
28. 12.
SREDA
29. 12.
ČETRTEK
30. 12.
PETEK
31. 12.
* Če v torek, 23. 11. 2021, ne bo 27. seje Državnega zbora, bodo tega dne do 14. ure potekali posveti v poslanskih skupinah, od 14. ure dalje pa seje delovnih teles, sreda, 24. 11. 2021, bo v celoti namenjena sejam delovnih teles.

ČAS ZASEDANJ:
Državni zbor in njegova delovna telesa zasedajo v času od 8. do 22. ure.
Kolegij predsednika Državnega zbora lahko določi tudi drugačen čas zasedanja.

Številka:060-01/21-3/
Datum: 8. 10. 2021


Dokumenti:
VSEBINAE1CD6B72050D3597C12587680026 8. 10. 2021.PDF