Seje   Program dela   Okvirni terminski program

Okvirni terminski program dela Državnega zbora za maj 2021


OKVIRNI TERMINSKI PROGRAM DRŽAVNEGA ZBORA
ZA MAJ 2021

PREGLED ZADEV ZA OBRAVNAVO NA SEJI ZBORA
(8 zadev, ratifikacije in 3 zadeve pogojno)

- Predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb

- Predlog zakona o spremembah Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ-A), skrajšani postopek, EPA 1727-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-F), skrajšani postopek, EPA 1729-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP-A), skrajšani postopek, EPA 1730-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I), tretja obravnava, EPA 1547-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), tretja obravnava, EPA 1621-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS-D), tretja obravnava, EPA 1651-VIII (pogojno)

- Predlog resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 (ReNPJP21–25), EPA 1734-VIII

- Predlog resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (ReNPRP30-A), EPA 1735-VIII

- Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, EPA 1680-VIII

- Vprašanja poslank in poslancev

- Mandatno-volilne zadeveDANDATUM
AKTIVNOST
PONEDELJEK
26. 4.
9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
TOREK
27. 4.
SREDA
28. 4.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
29. 4.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
30. 4.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA
1. 5.
NEDELJA
2. 5.
PONEDELJEK
3. 5.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
4. 5.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide - mala dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-F), skrajšani postopek, EPA 1729-VIII
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP-A), skrajšani postopek, EPA 1730-VIII
(amandmaji k predlogoma zakonov se vlagajo do srede, 28. 4. 2021)

14.00 Odbor za gospodarstvo - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ-A), skrajšani postopek, EPA 1727-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do srede, 28. 4. 2021)

17.00 - 22.00 Seje delovnih teles
SREDA
5. 5.
8.00 - 9.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino - velika dvorana Š
- Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, EPA 1680-VIII

9.00 Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor - mala dvorana Š
- Predlog resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (ReNPRP30-A), EPA 1735-VIII
(amandmaji k Predlogu akta se vlagajo do četrtka, 29. 4. 2021)

12.00 Odbor za kulturo - velika dvorana Š
- Predlog resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 (ReNPJP21–25), EPA 1734-VIII
(amandmaji k Predlogu akta se vlagajo do četrtka, 29. 4. 2021)

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
6. 5.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
7. 5.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- sklic seje zbora
- terminski program zbora za junij 2021
- okvirni terminski program zbora za julij 2021
SOBOTA
8. 5.
NEDELJA
9. 5.
PONEDELJEK
10. 5.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
11. 5.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles

Končni rok za vlaganje amandmajev k predlogom zakonov v drugi, tretji obravnavi rednega postopka in skrajšanem postopku ter k predlogom drugih aktov, ki bodo uvrščeni na sklic seje zbora
SREDA
12. 5.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zunanjo politiko - velika dvorana Š
- Predlogi zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb (predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb se obravnavajo po nujnem postopku, zato se amandmaji vlagajo do zaključka razprave o členih predlogov zakonov na seji odbora)
ČETRTEK
13. 5.
8.00 - 13.00 Seji stalnih komisij

9.00 Mandatno-volilna komisija - velika dvorana Š

12.00 Najava časa za obravnavo zadev na seji zbora

13.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
14. 5.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- določitev časa obravnave zadev na seji zbora

12.00 Najava ustnih poslanskih vprašanj
SOBOTA
15. 5.
NEDELJA
16. 5.
PONEDELJEK
17. 5.
12.00 - 22.00 Seja zbora
TOREK
18. 5.
9.00 - 22.00 Seja zbora
SREDA
19. 5.
9.00 - 22.00 Seja zbora
ČETRTEK
20. 5.
9.00 - 22.00 Seja zbora
PETEK
21. 5.
8.00 - 10.00 Odbor za zadeve Evropske unije - mala dvorana Š

8.00 - 10.00 Seja delovnega telesa

10.00 - 22.00 Seja zbora
SOBOTA
22. 5.
NEDELJA
23. 5.
PONEDELJEK
24. 5.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK*
25. 5.
9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
SREDA*
26. 5.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
27. 5.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
28. 5.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA
29. 5.
NEDELJA
30. 5.
PONEDELJEK
31. 5.
Delo v poslanskih pisarnah* Če v torek, 25. 5. 2021, ne bo 24. seje Državnega zbora, bodo tega dne do 14. ure potekali posveti v poslanskih skupinah, od 14. ure dalje pa seje delovnih teles, sreda, 26. 5. 2021, bo v celoti namenjena sejam delovnih teles.

ČAS ZASEDANJ:
Državni zbor in njegova delovna telesa zasedajo v času od 8. do 22. ure.
Kolegij predsednika Državnega zbora lahko določi tudi drugačen čas zasedanja.

Številka:060-01/21-3/
Datum: 15. 3. 2021


Dokumenti:
OKV_TP_MAJ_2021 15. 03. 2021.PDF