DZ - Letni plan

Letni program dela

Program dela Državnega zbora v letu 2022 (PDF 97,6 KB).