5. redna seja

Preiskovalna komisija o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19

Dokumenti seje

Zapisi seje

e-klop (objava gradiva, prispelega po sklicu seje)