Seje Državnega zbora - Izbrana seja

63. izredna seja Državnega zbora

Status: neznan

Dokumenti seje

Zapisi seje

e-klop (objava gradiva, prispelega po začetku seje)

Glasovanja

Datum
Ura
Rezultati glasovanja
EPA
Dokument
Kvorum 83 Za 60 Proti 1 Glasovanje
Kvorum 83 Za 48 Proti 21 Glasovanje
Kvorum 80 Za 51 Proti 1 Glasovanje
Kvorum 72 Za 49 Proti 12 Glasovanje
Kvorum 85 Za 38 Proti 45
Proceduralni predlog za prestavitev 21. b točke dnevnega reda na eno eno izmed naslednjih sej.
Kvorum 82 Za 58 Proti 8 Glasovanje
Kvorum 86 Za 71 Proti 0 Glasovanje
Kvorum 85 Za 71 Proti 0 Glasovanje
Kvorum 83 Za 46 Proti 9 Glasovanje
Kvorum 83 Za 63 Proti 0 Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona
Kvorum 85 Za 38 Proti 47
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za zdravje Janeza Poklukarja na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi z nakupom naprave za izvajanje celične terapije po metodi CAR-T.)
Kvorum 88 Za 40 Proti 48
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za zdravje Janeza Poklukarja na poslansko vprašanje Boštjana Koražije v zvezi z vrednotenjem dela medicinskega osebja.)
Kvorum 88 Za 40 Proti 48
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z rastjo cen nepremičnin.)
Kvorum 84 Za 38 Proti 46
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za zdravje Janeza Poklukarja na poslansko vprašanje Željka Ciglerja v zvezi s Splošno bolnišnico Celje.)
Kvorum 86 Za 38 Proti 47
Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na poslansko vprašanje Željka Ciglerja v zvezi s celovito presojo vplivov na okolje za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta GAS-5, južni del v Celju.)
Stran 1 od 6