Seje Državnega zbora - Izbrana seja

26. redna seja Državnega zbora

Status: neznan

Dokumenti seje

Zapisi seje

e-klop (objava gradiva, prispelega po začetku seje)

Glasovanja

Datum
Ura
Rezultati glasovanja
EPA
Dokument
Kvorum 46 Za 46 Proti 0 Glasovanje
Kvorum 45 Za 0 Proti 0
Nesklepčnost
Kvorum 46 Za 46 Proti 0 Glasovanje - Simona Stegne
Kvorum 46 Za 41 Proti 0 Glasovanje - mag. Nika Brumen
Kvorum 46 Za 17 Proti 26 Glasovanje
Kvorum 46 Za 45 Proti 1 Evidenčni sklep o preložitvi 26. 10. 2021
Kvorum 45 Za 0 Proti 0
Nesklepčnost
Kvorum 45 Za 0 Proti 0
Nesklepčnost
Kvorum 46 Za 46 Proti 0 Uradno prečiščeno besedilo
Kvorum 46 Za 46 Proti 0 Uradno prečiščeno besedilo
Kvorum 46 Za 45 Proti 0 Glasovanje o zakonu v celoti
Kvorum 46 Za 45 Proti 0 Glasovanje o zakonu v celoti
Kvorum 46 Za 5 Proti 38 Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona 26. 10. 2021
Kvorum 45 Za 0 Proti 0
Nesklepčnost
Kvorum 46 Za 3 Proti 43 Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona 26. 10. 2021
Stran 1 od 5